This is BizOppers
Online Job for All. Work from home computer.

KODE WARNA HTML

Daftar Nama Warna dan Kode Warna :


Warna/ColorNama WarnaHexadecimalDesimal

01. aliceblue#f0f8ff240,248,255

02. antiquewhite#faebd7250,235,215

03 aqua#00ffff0,255,255

04. aquamarine#7fffd4127,255,212

05. azure#f0ffff240,255,255

06. beige#f5f5dc245,245,220

07. bisque#ffe4c4255,228,196

08. black#0000000,0,0

09. blanchedalmond#ffebcd255,235,205

10. blue#0000ff0,0,255

11. blueviolet#8a2be2138,43,226

12. brown#a52a2a165,42,42

13. burlywood#deb887222,184,135

14. cadetblue#5f9ea095,158,160

15. chartreuse#7fff00127,255,0

16. chocolate#d2691e210,105,30

17. coral#ff7f50255,127,80

18. cornflowerblue#6495ed100,149,237

19. cornsilk#fff8dc255,248,220

20. crimson#dc143c220,20,60

21. cyan#00ffff0,255,255

22. darkblue#00008b0,0,139

23. darkcyan#008b8b0,139,139

24. darkgoldenrod#b8860b184,134,11

25. darkgray#a9a9a9169,169,169

26. darkgreen#0064000,100,0

27. darkgrey#a9a9a9169,169,169

28. darkkhaki#bdb76b189,183,107

29. darkmagenta#8b008b139,0,139

30. darkolivegreen#556b2f85,107,47

31. darkorange#ff8c00255,140,0

32. darkorchid#9932cc153,50,204

33. darkred#8b0000139,0,0

34. darksalmon#e9967a233,150,122

35. darkseagreen#8fbc8f143,188,143

36. darkslateblue#483d8b72,61,139

37. darkslategray#2f4f4f47,79,79

38. darkslategrey#2f4f4f47,79,79

39. darkturquoise#00ced10,206,209

40. darkviolet#9400d3148,0,211

41. deeppink#ff1493255,20,147

42. deepskyblue#00bfff0,191,255

43. dimgray#696969105,105,105

44. dimgrey#696969105,105,105

45. dodgerblue#1e90ff30,144,255

46. firebrick#b22222178,34,34

47. floralwhite#fffaf0255,250,240

48. forestgreen#228b2234,139,34

49. fuchsia#ff00ff255,0,255

50. gainsboro#dcdcdc220,220,220

51. ghostwhite#f8f8ff248,248,255

52. gold#ffd700255,215,0

53. goldenrod#daa520218,165,32

54. gray#808080128,128,128

55. green#0080000,128,0

56. greenyellow#adff2f173,255,47

57. grey#808080128,128,128

58. honeydew#f0fff0240,255,240

59. hotpink#ff69b4255,105,180

60. indianred#cd5c5c205,92,92

61. indigo#4b008275,0,130

62. ivory#fffff0255,255,240

63. khaki#f0e68c240,230,140

64. lavender#e6e6fa230,230,250

65. lavenderblush#fff0f5255,240,245

66. lawngreen#7cfc00124,252,0

67. lemonchiffon#fffacd255,250,205

68. lightblue#add8e6173,216,230

69. lightcoral#f08080240,128,128

70. lightcyan#e0ffff224,255,255

71. lightgoldenrodyellow#fafad2250,250,210

72. lightgray#d3d3d3211,211,211

73. lightgreen#90ee90144,238,144

74. lightgrey#d3d3d3211,211,211

75. lightpink#ffb6c1255,182,193

76. lightsalmon#ffa07a255,160,122

77. lightseagreen#20b2aa32,178,170

78. lightskyblue#87cefa135,206,250

79. lightslategray#778899119,136,153

80. lightslategrey#778899119,136,153

81. lightsteelblue#b0c4de176,196,222

82. lightyellow#ffffe0255,255,224

83. lime#00ff000,255,0

84. limegreen#32cd3250,205,50

85. linen#faf0e6250,240,230

86. magenta#ff00ff255,0,255

87. maroon#800000128,0,0

88. mediumaquamarine#66cdaa102,205,170

89. mediumblue#0000cd0,0,205

90. mediumorchid#ba55d3186,85,211

91. mediumpurple#9370db147,112,219

92. mediumseagreen#3cb37160,179,113

93. mediumslateblue#7b68ee123,104,238

94. mediumspringgreen#00fa9a0,250,154

95. mediumturquoise#48d1cc72,209,204

96. mediumvioletred#c71585199,21,133

97. midnightblue#19197025,25,112

98. mintcream#f5fffa245,255,250

99. mistyrose#ffe4e1255,228,225

100. moccasin#ffe4b5255,228,181

101. navajowhite#ffdead255,222,173

102. navy#0000800,0,128

103. oldlace#fdf5e6253,245,230

104. olive#808000128,128,0

105. olivedrab#6b8e23107,142,35

106. orange#ffa500255,165,0

107. orangered#ff4500255,69,0

108. orchid#da70d6218,112,214

109. palegoldenrod#eee8aa238,232,170

110. palegreen#98fb98152,251,152

111. paleturquoise#afeeee175,238,238

112. palevioletred#db7093219,112,147

113. papayawhip#ffefd5255,239,213

114. peachpuff#ffdab9255,218,185

115. peru#cd853f205,133,63

116. pink#ffc0cb255,192,203

117. plum#dda0dd221,160,221

118. powderblue#b0e0e6176,224,230

119. purple#800080128,0,128

120. red#ff0000255,0,0

121. rosybrown#bc8f8f188,143,143

122. royalblue#4169e165,105,225

123. saddlebrown#8b4513139,69,19

124. salmon#fa8072250,128,114

125. sandybrown#f4a460244,164,96

126. seagreen#2e8b5746,139,87

127. seashell#fff5ee255,245,238

128. sienna#a0522d160,82,45

129. transparent#c0c0c0192,192,192

130. skyblue#87ceeb135,206,235

131. slateblue#6a5acd106,90,205

132. slategray#708090112,128,144

133. slategrey#708090112,128,144

134. snow#fffafa255,250,250

135. springgreen#00ff7f0,255,127

136. steelblue#4682b470,130,180

137. tan#d2b48c210,180,140

138. teal#0080800,128,128

139. thistle#d8bfd8216,191,216

140. tomato#ff6347255,99,71

141. turquoise#40e0d064,224,208

142. violet#ee82ee238,130,238

143. wheat#f5deb3245,222,179

144.white#ffffff255,255,255

145. whitesmoke#f5f5f5245,245,245

146. yellow#ffff00255,255,0

147. yellowgreen#9acd32154,205,50

KODE WARNA 1KODE WARNA 2
Kode warna ini berguna untuk mengedit html kolom scroll blog anda